Vzdelávanie / Komunikácia / Manažment / Marketing a reklama / Soft skills

Čomu sa venujeme

Manažérske kurzy - Soft skills - Komunikácia - Podnikanie - Firemná organizácia - Firemná kultúra - Marketing

 

KONFERENCIE

Na týchto konferenciách sa dozviete o atraktívnej modernej metóde riadenia, ktorá je jednoduchá, logická a overená praxou, že funguje. Získate prehľad, čo máte urobiť ďalej, aby ste zvýšili prosperitu vášho podniku.

 

OXFORDSKÝ KONGRES PRE LÍDROV

Jednoduché, zrozumiteľné, logické  dva bloky seminárov. Jeden zameraný na správne zorganizovanie podniku so zadelením pracovníkov s popismi prác, motivovaním a meradlami, podľa ktorých sa dajú pracovníci jednoduchšie a efektívnejšie kontrolovať, a s ktorými sa dá jednoduchšie zvyšovať produktivita.

 

FIREMNÉ KURZY

Unikátny technologický  prehľad o vedení podniku a ľudí spojený s množstvom príkladov a cvičení,  ktoré prehĺbia do podrobností vaše nadobudnuté vedomosti z Oxfordského kongresu pre lídrov. Vystrelia vás  k vyšším výnosom a väčšej prosperite. Prečo by ste mali zostávať v núdzi, keď môžete prekvitať a prosperovať?!

 

KONZULTAČNÉ TRÉNINGY

Elegantné a pohodlné tréningy prostredníctvom elektronickej pošty, skypu z pohodlia firmy, alebo domova, ktoré nadväzujú na sériu kurzov, ktoré vás prenesú od technológie riadenia firmy do praxe.

 

DOŠKOLOVANIE

Doškoľovanie majiteľov firiem a vrcholový manažment v riadení podniku a personálu. 
Doškoľovanie všetkých predmetov pre žiakov, študentov aj dospelých.

O nás

O CENTRE PROSPERITY JEJ CIEĽOCH A ÚČELOCH

 

Vzdelávacia spoločnosť CENTRUM PROSPERITY poskytuje vzdelávacie služby na Slovensku aj v  Čechách hlavne majiteľom a vrcholovým manažérom a budúcim manažérom od roku 2001. Pomáha zaviesť do firiem nové, funkčné štandardy, ktoré sú určené malým, stredným ale aj veľkým organizáciám. Spoločnosť  tu je  pre všetkých, ktorí prejavia záujem a nechajú si pomôcť udržať a zvyšovať dlhodobú prosperitu.


Od vzniku spoločnosti sme naše služby poskytli mnohým organizáciám po celom Slovensku. Patria medzi ne väčšie, ale i menšie súkromné spoločnosti a štátne organizácie, ktoré si včas uvedomili potrebu relevantných informácií, a ktorých cieľom je skvalitniť a zefektívniť svoju prácu – a mať čas na svoju rodinu, priateľov a koníčky.

 

Neposkytujem žiadne neoverené teórie. Poskytujeme praktické a funkčné technologické postupy na moderné riadenie podnikov, ktoré prinášajú pocit istoty prameniaci z KNOW-HOW vhodného pre 21. storočie. Po správnom aplikovaní informácii do praxe podniky získavajú medzinárodný certifikát WISE®, ktorý potvrdzuje, že podnik je riadený štandardne a má dobrý kredit.

 

Spoločnosť CENTRUM PROSPERITY je od roku 2002 členom medzinárodnej, celosvetovej organizácie WISE®, ktorá udeľuje licencie na používanie výsledkov výskumu uznávaného manažéra  L. Rona Hubbarda® v oblasti riadenia.

Obtiažnosť výučby:

  začiatočník     mierne pokročilý     pokročilý     expert  

Veková skupina:

  dospelí 18+     35+  

Spoločnosť založená:   2001

Vhodné pre:   muži aj ženy

Otváracie hodiny

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 - -

O L. Ronovi Hubbardovi ®

Lafayette Ronald Hubbard (v skratke LRH) je autorom modernej, jednoduchej, praktickej a funkčnej administratívnej technológie, ktorej vybraté časti používa spoločnosť Centrum Prosperity pri riadení organizácie, ako aj pri poskytovaní informácií z administratívne technológie verejnosti na základe súhlasu organizácie WISE, ktorá je oprávnená poskytovať licencie.

 

LRH bol synom námorného dôstojníka Harryho Rossa Hubbarda a Ledary May Hubbardovej. Narodil sa 13. marca 1911 v meste Tilden v štáte Nebrasca, v USA. Keď mal dva roky odsťahoval sa s rodinou na ranč v blízkosti mestečka Kalispel v Montane a odtiaľ zase do metropoly štátu, do mesta Helena.

O WISE ®

V 70-tych rokoch bol oficiálne založený nenáboženský World Institute od Scientology Enterprises (Svetový inštitút scientologických podnikov -  skratka WISE). Inštitút bol založený ako členská organizácia pre scientológov, ktorí v tom čase používali administratívnu, etickú technológiu od L. Rona Hubbarda na komerčné účely.

 

Toto bolo prvý krát, kedy scientológovia získali organizáciu, ktorá bola výhradne určená na to, aby pomáhala používať administratívne princípy.

Súkromné lekcie

Dni kedy sme k dispozícii:

Termín podľa dohody

Popis lekcie:

Konzultácia slúži na zhodnotenie, v akom stave sa spoločnosť nachádza a v čom by bolo dobré urobiť určité zmeny. Skoro v kaťdej spoločnosti sú silné a slabé miesta. Sme odborníci v tom, že veľmi rýchlo vieme nájsť a odstrániť miesta, v organizácii, ktoré bránia jej rozvoju. 


Sme ochotní dochádzať:

áno / 200 km

Vyučujeme aj skupiny:

áno

prvá lekcia zdarmaSkupinové lekcie

Level: pokročilý

Veková skupina: dospelí 18+

Vhodné pre: muži aj ženy


Veľkosť skupiny: Min: 1 Max: 12


Dni lekcií:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
- - - 09:00 - 15:00 - - -

Popis lekcie:

Seminár je určený majiteľom a TOP manažérom podnikov. Zámerom je zaviesť lepší a jednoduchší systém do riadenia a práce s ľudmi. Ľudia milujú systém a poriadok. Čím je menšia organizácia, tým je viac odkázaná na dobré pravidlá, aby dokázala v tomto náročnom konkurenčnom prostredí uspieť a víťaziť. 


Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 20


Popis a špecifikácia:

OXFORDSKÝ KONGRES PRE LÍDROV je ako "deväť dňový fakultatívny poznávací výlet", na ktorom vám ukážeme ako vyzerá štandardne zorganizovaná solventná organizácia. Ukážeme vám ideálnu scénu z nadhľadu. Budete sa môcť pozerať ako pilot z lietadla na ZEM – na vašu firmu, a budete vidieť, ktoré časti vašej firmy fungujú správne, ktoré nie, alebo ktoré vám úplne chýbajú a preto vám to spôsobuje ťažkosti. KOMPETENCIA pozostáva z TROCH ČASTÍ.

 

Prvá časť je schopnosti POZOROVAŤ veci, či sú alebo nie sú správne. Do tejto časti patrí „OXFORDSKÝ KONGRES PRE LÍDROV“, ktorý môžeme dodať špeciálne len pre vašu firmu formou seminárov s deviatimi témami.

 

Druhá časť kompetencie pozostáva zo schopnosti UČIŤ SA viac o tom, čo zistíte, že nie je správne a je potrebné to napraviť, alebo z učenia sa o tom, ako dobré veci ešte vylepšiť.  Na zlepšenie tejto činnosti dodávame „BALÍK 15 – tich KURZOV“, pomocou individuálneho štúdia pod dohľadom supervízora, ktoré vás prevedú podrobnejšie cez rôzne situácie vo vašej firme.  Priamo na jednotlivých kurzoch si vypracovávate úlohy, ktoré hneď použijete v praxi.

 

Tretia časť kompetencie pozostáva z TRÉNINGU. Nik nemôže ľahko vykonávať činnosť, pokiaľ ju dobre nenatrénoval. Žiaden športový profesionálny tím neodohrá zápas bez toho, aby ho predtým nenatrénoval. Tréning vždy trvá dlhšie ako samotný zápas. Každá dobre urobená príprava v praxi prináša výsledky. Trénovať priamo na zápase ešte nikomu neprinieslo žiadané výsledky rýchlo. Aby sme pomohli majiteľom firiem zaviesť novú administratívnu technológiu do praxe – trénujeme s každým majiteľom individuálne pomocou „KONZULTAČNÉHO TRÉNINGU“.

 

Celá naša práca spočíva v dosiahnutí výsledkov v praxi. Nič z toho, čo školíme nie je založené na teórii. Všetko sú overené fakty, ktorých keď sa držíte, nemôžeme zísť zo správnej cesty.

 

Zavedením administratívnej technológie riadenia od L.Rona Hubbarda garantuje zvýšenie minimálne 2 násobok zisku. 

 

Témy kongresu sme od roku 2011 odprednášali 705 - tim vrcholovým manažérov zo Slovenska aj z Čiech. Po absolvovaní Oxfordského kongresu pre lídrov získavate certifikát , ktorý je bránou k tomu, aby ste získali medzinárodný certifikát WISE, ktorý potvrdzuje, že váš podnik je štandardne riadení novou administratívnou technológiou autora L.Rona Hubbarda.

 

Viac info nájdete TU.Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Za 3 dni získate nepoznané návody, podľa ktorých môžete zvyšovať zisk a zlepšovať chod firmy.

Za 3 dni sa naučíte presné kroky, ktoré musíte urobiť s pracovníkom, keď jeho výkon ide hore a vy chcete udržať tento trend.

Za 3 dni sa naučíte aké ľahké je dostať firmu z krízovej situácie.

Za 1 hodinu zistíte, akú chybu ste urobili, keď sa začal váš zisk zmenšovať a ako ju môžete napraviť.

Za 3 dni zistíte o sebe aký ste naozaj, a ako môžete napraviť chyby, ktoré brzdia vašu expanziu.

 

Ako to beží v bežnom podnikateľskom svete? Jeden človek spozoruje, že niekomu sa raz darí a raz nie. Toto povie inému a ten to rozšíri medzi ostatných a zrazu vznikne fáma, že iba takto to je. Jednoducho zovšeobecí, že v podnikaní je to tak, že sa riadi sinusoidou. Raz to ide, a raz nie. A keď to nejde, treba počkať a ono to zase začne ísť. Niektorí sa však toho hore už nedočkajú a skončia. Potom sa pokúsia znovu o niečo. A znovu vystúpajú hore, padnú dole a skončia. A takto to skúsia ešte raz a ešte raz až úplne skrachujú. Iba malej skupinke sa podarí udržať sa dlhodobo. Títo šťastlivci “porozumeli” tomu, že život neplynie náhodou. I keď text pesničky od Ježka, Wericha a Voskovca “Život je jen náhoda” s chytľavou melódiou by nás mohol zviesť k omylu, mali by sme zostať voči fámam a ilúziám odolní.

 

Život nie je náhoda! Má svoje presné pravidlá, podľa ktorých sa dá riadiť.

 

Tí, ktorí sa dokážu nejako intuitívne týmito pravidlami riadiť zostávajú hore dlhšie ako ostatní aj napriek tomu, že všetko okolo nich prebieha ako na rozbúrenom mori. Čím to je, že sa títo “šťastlivci” vedia udržať a neprestávajú rásť? Hlavne majú dlhodbý cieľ, chuť ho naplniť a držia zámer. A nemyslite si, že aj títo, schopní nemajú ťažké časy, pretože oni tiež poznajú len časť pravidiel, ktoré dokázali odpozorovať, a ešte stále ich chráni aj sociálna politika. Čo sa však stane s nimi potom keď sa zmenia ekonomické a politické trendy? Neraz sme to už videli v dejinách. Jednoducho padli a niet ich. Zmizli veľké civilizácie, tak prečo by mala zostať nejaká malá firma s 10 000 pracovníkmi v porovnaní s civilizáciou ako bola napríklad rímska ríša.

 

Pre viac info kliknite SEM.Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 20


Popis a špecifikácia:

Zmeňte natrvalo za 5 dní svoje vzťahy s inými!

Za 5 dní prestanete vydávať zvuky, ktorým druhý nerozumejú a začnete komunikovať.

Za 5 dní vás prestane trápiť akákoľvek minulosť.

Za 5 dní sa stanete šťastnejším a istejším a nezáleží na tom ako šťastný a istý ste boli doteraz.

Stále viac je možné!

 

Poznali sme jedného veľmi úspešného podnikateľa, ktorý vystupoval na verejnosti pred zákazníkmi a pracovníkmi veľmi sebavedome. Keď však odišiel do svojej kancelárie a zostal tam sám, cítil sa mizerne. Najradšej by bol ušiel domov, do lesa, alebo k moru.

 

Predstava, že má znovu a znovu hovoriť s ľuďmi mu začala tak vadiť, že našiel niekoho, kto hovoril s inými za neho a on zostal v komunikácii s menším okruhom blízkych ľudí. Jeho strach z ľudí sa zväčšoval s pribúdajúcim počtom pracovníkov v rozrastajúcej sa firme. Po čase už viac času trávil na horách, na motorke, pred televízorom a zaborený v knihách ako v práci. A firma bežala s náhradníkmi ďalej. Dokonca veľmi úspešne. Sem – tam však prišli nevyhnutné situácie, kedy sa musel spoločensky úkázať na verejnosti.

 

Čas plynul a jeho pracovný svet sa scvrkol, a jeho vyjadrovacia schopnosť sa zmenila na chladné ÁNO, NIE. Teraz sa možno pýtate, a čo je na tom zlé? Veď si mohol robiť čo chcel. Iní pracovali a on sa venoval svojim záľubám. Áno, zvonku to takto vyzeralo a mnohí ľudia mu aj závideli. Áno všetko fungovalo do doby, kým mu neodišli schopní náhradníci. Na začiatku a celkom aj dlho potom mal všetko, čo iní nedosiahnu nikdy za svoj život. Čo mu však naozaj chýbalo?

 

Chýbala mu skutočná, pravá komunikácia a schopnosť zachraňovať firmu v čase, keď podriadení nevedeli čo majú robiť, alebo mu vytvárali konkurenciu.

 

Nikde tiež nenáchadzal skutočné porozumenie, aj keď bolo okolo neho množstvo ľudí, ktorých najímal na prácu. Vo svojej samote medzi mnohými prišiel však na jednu vec, že množstvo problémov a nezvládnutých vzťahov ho dostalo do stavu, že sa uzatvoril pred ostatnými do svojej samoty. Uvedomil si, že musí nájsť ľudí, ktorí ho naučia komunikovať, aby sa mohol vrátiť medzi nich. A tak sa stalo. Našiel. Dnes je jeho svet pre iných otvorenejší ako kedykoľvek predtým a on už nie je sám.

 

Ak sa aj vy rozhodnete, že chcete vedieť hovoriť s druhými lepšie ako doteraz, naštudujete kurz “Ako zlepšiť svoje podnikanie pomocou komunikácie”, urobíte tak to najlepšie pre seba a okolie. Nič nie je dôležitejšie ako správna komunikácia. V skutočnosti žijeme hlavne preto, aby sme mohli s niekym komunikovať kto nám rozumie, a komu môžeme rozumieť my. Po 5 -tich dňoch strávených na kurze už nikdy nebudete taký, aký ste teraz. Vaše obchodné vzťahy sa zmenia. Vaše osobné vzťahy sa zmenia.

 

Získate iný pohľad na seba aj na iných. Dostanete pod kontrolu svoje emócie. Už nebudete musieť ďalej špekulovať nad tým, ako by ste mali správne hovoriť. Vy to budete vedieť urobiť bez toho, aby ste o tom vôbec moc uvažovali. Vaše okolie, s ktorým ste si nevedeli dať rady dlhé roky sa zmení tiež, pretože sa zmeníte VY.

 

Pre viac info kliknite SEM.Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Za 3 dni sa naučíte manažovať firmu podľa štatistík aj na diaľku.

Za 3 dni sa naučíte, že štatistiky nie sú len sumár nepresných čísiel.

Za 3 dni sa dozviete ako môžete riadiť firmu na základe faktov a nie dohadov.

 

Jedného dňa sme sa vybrali na študijný pobyt do Karibiku. Človek by si povedal, že na Karibik musia chodiť len poriadne “zazobaní” ľudia, ktorí sa vyhrievajú na bielom piesku pod palmami pijúc banánovo-kokosový koktail, pripravený na exotickú plážovú masáž s originálnou černoškou. Nebola to pravda. Okolo nás sa plavila najväčšia výletná loď sveta Oasis, ktorá pojme 8 520 výletníkov. Videli sme ako aj z mnohých iných výletných lodí vystupujú na breh tísícky výletníkov a medzi nimi aj slováci, ktorí naozaj nepatria medzi slovenskú ekonomickú elitu.

 

Ale čo nás tu najviac zaujalo bol majiteľ, ktorý na diaľku riadil svojich pracovníkov podľa štastistík a grafov jednotlivých divízií.

 

Bol práve na palube a kontroloval stav svojej posádky na súši. Pýtali sme sa ho ako dlho manažuje takto svoju firmu. Dozvedeli sme sa, že už niekoľko rokov. Keďže neustále niekam cestuje a dosť často sa vzdeláva mimo svoju krajinu, nemohol si dovoliť nechať firmu bez kontroly a zároveň nechcel zmeškať akúkoľvek príležitosť, aby zväčšil svoju kompetenciu.

 

Naštudoval kurz ako má manažovať firmu podľa štatistík, zaviedol vo firme elektronický systém, cez ktorý sa môže spojiť so svojími pracovníkmi kdekoľvek kam potrebuje vycestovať, a ten mu umožňuje vidieť aktuálny stav každý deň. Môže vidieť kto koľko predal, koľko odišlo nových ponúk novým zákazníkom, koľko bolo dodaného tovaru. Jednoducho všetko to, čo dal do systému. A nielen to, on mohol hneď reágovať a vydávať pokyny na zlepšenie stavu, pretože vedel, ktoré kroky musia urobiť jeho pracovníci aby expandovali. Mohli sme vidieť ako niekto používa v praxi údaje, ktoré poskytujeme.

 

Pre viac info kliknite SEM.Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Za 5 dní sa naučíte ako máte zorganizovať organizáciu tak, aby hladko fungovala.

Za 5 dní sa naučíte ako máte rozdeliť funkcie medzi ľudí.

Za 5 dní sa naučíte ako máte zadávať úlohy pracovníkom, aby ich boli schopní vykonať.

Za 5 dní sa dozviete, ktoré činnosti chýbajú vo vašej firme, a prečo vám to nejde tak, ako by ste chceli, a ako to môžete napraviť.

 

“Skúšal som vytvoriť “pavúka” (pozn. redakcie – organizačnú štruktúru). Potom som vytvoril ďalšieho a ani podľa jedného mi to nefungovalo dobre, tak som sa na to vykašľal a nechal to tak ako to je”. Poznáte niekoho kto takto pred vami hovoril? Alebo ste to boli aj vy? Nuž návodov ako zorganizovať organizáciu je veľa, ale len jeden funguje. Existuje jeden indikátor, kedy môžete hneď vedieť, že organizácia klesá ku dnu. V takejto organizácii začne manažment hrať takzvanú hru “škatule, škatule hýbte sa”! Zrazu môžete vidieť ako sa sťahujú pracovníci z jednej kancelárie do druhej, pretože menia posty a keď ani takto to nevyhovuje, tak znovu vidíte presun pracovníkov a pohyb v kanceláriách. Táto hra však nefunguje a o chvíľu je na konte stále menej a menej peňazí.

 

Manažéri takýchto firiem nevedia, že posty zostávajú vždy stabilné, a sú vždy na jednom určenom mieste.

 

Nuž, ale kto má v obľube chaos, bude ho vytvárať, aby ho mohol mať dostatok. Že sa z toho všetci zrútia taký manažér nevidí a nikdy to ani nezbadá. Vždy nájde vinníka, ale ON to nebude. Najlepšie sa všetko hádže na neschopnosť pracovníkov, zákazníkov alebo na štát. V skutočnosti to však je neschopnosť manažéra.

 

Poznáme ale majiteľov, ktorí si urobili vo svojich organizáciách poriadok. Jeden z nich už pri štúdiu zbadal, že novým zorganizovaním firmy ušetrí desiatky tísic eur.  Mnohí ďalší pochopili, že musia zaviesť systém, a do systému začať rozdeľovať pracovníkov a začať naberať a kvalifikovať aj nových, a tým vytvoriť stabilnejšiu firmu. Na organizovaní naozaj nie je nič zložité.

 

Bohužiaľ, ak to správne nezorganizujete, budete stále len hasiť a nutnosť hasenia bude stále narastať. Nakoniec budete mať vyhorených, unavených lídrov, ktorí sa tešia na dôchodok. A nastupujúca generácia len prevezme žezlo zmätkov, pokiaľ sa teraz neurobí náprava.

 

Pre viac info kliknite SEM.


Komentáre

ID: 000455